ZMIANY W EGZAMINIE MATURALNYM 2020/2021

ZMIANY W EGZAMINIE MATURALNYM 2020/2021

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
STAN NA 11.01.2021
ZMIANY W ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MEN Z DNIA 16.12.2020.

  1. UCZEŃ, ABSOLWENT, KTÓRY ZŁOZYŁ DEKLARACJĘ MATURALNĄ DO 22.12.2020 NIE MUSI SKŁADAĆ NOWEJ DEKLARACJI. ABSOLWENCI, KTÓRZY SKŁADAJĄ DEKLARACJĘ PO 1.01.2021 WYPEŁNIAJĄ NOWE DRUKI.
  2. W ROKU 2021 NIE PRZEPROWADZA SIĘ EGZAMINÓW W CZĘŚCI USTNEJ.
  3. UCZEŃ, KTÓRY W TOKU REKRUTACJI NA UCZELNIĘ ZAGRANICZNĄ JEST OBOWIĄZANY PRZEDSTAWIĆ WYNIK Z CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU LUB JEST OBOWIĄZANY PRZYSTAPIĆ DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU W CELU REALIZACJI UMOWY MIĘDZYNARODOWEJ, PRZEKAZUJE ZAMIAR PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU USTNEGO DO DYREKTORA SZKOŁY I DOŁĄCZA DO TEJ INFORMACJI OŚWIADCZENIE I STOSOWNE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE OBOWIĄZEK ZDAWANIA TAKIEGO EGZAMINU. TERMIN – DO 8 LUTEGO 2021. O ORGANIZACJI EGZAMINU USTNEGO DECYDUJE DYREKTOR OKE.
  4. W ROKU 2021 UCZEŃ NIE MUSI PRZYSTĘPOWAĆ DO EGZAMINÓW NA POZIOMIE ROZSZERZONYM W CZĘŚCI DODATKOWEJ.
  5. ZMIANY W WYMAGANIACH PROGRAMOWYCH Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW SĄ UMIESZCZONE JAKO ANEKSY DO INFORMATORÓW MATURALNYCH 2015 (STRONA CKE).
  6. UCZEŃ /ABSOLWENT MOŻE DOKONAĆ ZMIAN W DEKLARACJI MATURALNEJ DO 8 LUTEGO 2021 W SEKRETARIACIE SZKOŁY.