Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Opolu

 

Aktualności


WYPRAWKA SZKOLNA 2022/2023

 WYPRAWKA   SZKOLNA


Aby uzyskać pomoc finansową w ramach Rządowego Programu  pomocy uczniom w 2022r.- ,,Wyprawka Szkolna" należy złożyć wniosek do 12 września (w gabinecie pedagoga i psychologa).

Dofinansowanie przysługuje uczniom:

1)    posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, wystawione przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

- uczniom słabowidzącym,

- niesłyszącym,

- słabosłyszącym,

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,

- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej;


2)    posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Wszelkich informacji, wnioski i kryteria przyznawania dofinansowania udzielają pedagog i psycholog szkolny.

Załączniki:

1. Dotyczy Rządowego programu pomocy uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w 2022 roku.

2. Wyprawka szkolna - Wniosek o przyznanie pomocy

3. Wyprawka szkolna - Wniosek - niepełnosprawność

4. Wyprawka szkolna - Wniosek - szczególna sytuacja w rodzinie

 

 

Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.