Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Opolu

 

Rodzic \ Procedura ubiegania się o ITN


Indywidualny Tok Nauki

Zachęcamy do składania wniosku o Indywidualny Tok Nauki na rok szkolny 2024/2025

•    Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 19.12.2001 roku o przyznanie ITN mogą starać się uczniowie po upływie co najmniej jednego roku nauki, mający szczególne predyspozycje przedmiotowe oraz osiągnięcia w nauce danego przedmiotu.
•    Z wnioskiem o ITN może  wystąpić do Dyrektora szkoły uczeń pełnoletni lub niepełnoletni za pisemną zgodą rodziców, rodzice, nauczyciel przedmiotu, wychowawca klasy.
•    Do wniosku (podania) należy dołączyć opinię wychowawcy klasy oraz nauczyciela przedmiotu o predyspozycjach, możliwościach i osiągnięciach ucznia.


KOMPLET DOKUMENTÓW (wniosek, opinię nauczyciela przedmiotu i opinię wychowawcy) proszę składać do sekretariatu do 17 maja 2024 r. 

Uczniowie występujący po raz pierwszy o ITN zostaną skierowani do Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej.
Dla kontynuujących ITN ważna pozostaje opinia z Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej z poprzednich lat, 
ale należy ponownie przedłożyć do dyrektora szkoły podanie o kontynuację ITN-u z danego przedmiotu.

•    Nauczyciel przedmiotu zobowiązany jest do opracowania indywidualnego programu nauki dla danego ucznia.
•    Dyrektor Szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej oraz pozytywnej opinii Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej, zezwala na ITN na czas określony – nie krócej niż jeden rok szkolny oraz wyznacza nauczyciela - opiekuna i ustala jego zakres obowiązków.
•    Uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego.

Proszę zainteresowanych uczniów o kontakt z nauczycielem przedmiotu – opiekunem oraz składanie kompletu dokumentacji - wzór podania w załączeniu [ pobierz ]
w sekretariacie do 17 maja 2024 r. 

Skierowania do poradni uczniowie otrzymają po akceptacji wniosku o ITN przez Radę Pedagogiczną.

 

 

Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.