Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Opolu

 

O szkole \ Historia - 75 lecie szkoły


Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III im. M. Skłodowskiej - Curie w Opolu

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III im. M. Skłodowskiej - Curie w Opolu od kilkunastu lat należy do ogólnopolskiego Towarzystwa Szkół Twórczych . Celem istnienia  TST, w  którym pracuje 30 liceów w całej Polsce, jest budowanie autorskich programów klas ukierunkowanych przedmiotowo, poszerzanie zadań dydaktyczno - wychowawczych, stwarzanie warunków wspierających szczególne zainteresowania młodzieży, praca indywidualna z uczniami uzdolnionymi, stałe doskonalenie kadry pedagogicznej, wprowadzanie i upowszechnianie innowacji pedagogicznych. III LO znane jest z osiągnięć edukacyjnych i wychowawczych. Uczniowie wielokrotnie zdobywali najwyższe laury w olimpiadach przedmiotowych i konkursach  na szczeblu ogólnopolskim  uzyskując stypendia Prezesa Rady Ministrów i MEN.  Absolwenci III LO studiują na wybranych kierunkach renomowanych uczelni wyższych w Polsce i za granicą, większość z nich dostaje się  na planowane studia wyższe zgodnie z zainteresowaniami. W ogólnopolskim rankingu szkół średnich  organizowanym przez " Perspektywy " i " Rzeczpospolitą", który pod uwagę bierze właśnie wskaźnik olimpijski, od kilku lat szkoła utrzymuje się na wysokiej pozycji - w edycji 2006/2007  było to miejsce 14 w Polsce.

W liceum funkcjonuje  program stypendialny, promujący uczniów uzyskujących bardzo dobre wyniki w nauce, działających na rzecz szkolnej i lokalnej społeczności, pracujących jako wolontariusze na rzecz innych (m.in. Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci, Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata, Porozumienie Bez Barier - Fundacja  Kwaśniewskich).

Program dydaktyczno - wychowawczy oparty jest o zmodyfikowane programy nauczania w sprofilowanych klasach autorskich oraz o założenia wychowania wspierające autonomię szkolnej społeczności (Konstytucja Szkoły, umowy klasowe), udział Rodziców w życiu szkoły (Rada Rodziców).Ważna jest podmiotowość ucznia, wspieranie go i pomoc w rozwiązywaniu problemów (stała opieka Pedagoga Szkolnego i współpraca z Poradnią Psychopedagogiczną).

Oprócz zajęć przedmiotowych proponujemy co roku kilkanaście grup fakultatywnych i zajęć pozalekcyjnych, w których uczniowie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i możliwościami mogą rozwijać swe uzdolnienia (np. fakultet teatralny, dziennikarski, warsztaty psychologiczne, kółko matematyczne, informatyczne, Klub Europejski, Miniprzedsiębiorstwo, zajęcia sportowe)

Szczególnie uzdolnieni mogą podjąć  Indywidualny Tok Nauczania, a w związku z podpisanymi umowami  o współpracy z Uniwersytetem i Politechniką Opolską  uczniowie mogą uczestniczyć w wykładach i ćwiczeniach oraz podjąć studia na wybranym kierunku jako wolni słuchacze.

Nawiązaliśmy również  współpracę z regionalnymi i ogólnopolskimi instytucjami naukowymi i kulturalnymi (np. AM we Wrocławiu, Muzeum Śląska Opolskiego) oraz z fundacjami wspierającymi oświatę, prowadzącymi programy edukacyjne.

Klasy autorskie co roku wyjeżdżają na szkolne warsztaty naukowe, w których programie zawarte są zajęcia edukacyjne (językowe, psychologiczne, informatyczne, biologiczne itp) oraz  rekreacyjno - sportowe (szkółka narciarska, turystyka).

Od kilku lat przy liceum funkcjonują także autorskie klasy gimnazjalne z poszerzonym programem nauczania j. angielskiego, w których swe pasje i uzdolnienia realizować mogą uczniowie z miasta Opola.

Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.