Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Opolu

 

Matura międzynarodowa \ Nauczyciele


Nauczyciele


Joanna Raźniewska

Dyrektor szkoły. W programie IB DP prowadzić będzie zajęcia z literatury polskiej.

Pani dyrektor Raźniewska ukończyła wyższe studia magisterskie w zakresie filologii polskiej specjalność nauczycielska, studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania w placówkach oświatowych oraz studia podyplomowe w zakresie prawo w oświacie. Romanistka.

 


Anna Szymańska-Buscicchio

Koordynator programu IB DP oraz prowadząca zajęcia z przedmiotu English B. Ukończyła wyższe studia magisterskie w zakresie filologii angielskiej – specjalność nauczycielska, studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania w placówkach oświatowych oraz studia podyplomowe w zakresie historii.


Tomasz Pilch

W programie IB DP - koordynator  Extended Essay, prowadzący zajęcia z przedmiotu TOK oraz Teatr i English B. Ukończył wyższe studia magisterskie w zakresie filologii angielskiej – specjalność nauczycielska. Posiada stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.


Agata Maziakowska

Prowadząca zajęcia z języka niemieckiego. Ukończyła wyższe studia magisterskie w zakresie filologii germańskiej, studia podyplomowe w zakresie translatoryki, studia podyplomowe w zakresie geografii dla nauczyciel oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą.


Monika Kosmala

Nauczycielka chemii w programie IB DP, ukończyła wyższe studia magisterskie w zakresie filologii angielskiej oraz wyższe studia magisterskie na kierunku chemia o specjalności chemia podstawowa i stosowana.


Barbara Baucz-Malij

Nauczyciel biologii ukończyła wyższe studia magisterskie w zakresie biologii ogólnej, posiada stopień naukowy doktora nauk biologicznych w zakresie biologii -zoologii, ponadto ukończone studia podyplomowe w zakresie filologii angielskiej dla nauczycieli.


Magdalena Zawadzka

Nauczycielka historii ukończyła wyższe studia magisterskie na kierunku historia z wiedzą o społeczeństwie o specjalności nauczycielskiej, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych o specjalności język angielski oraz studia podyplomowe w zakresie: Totalitaryzm – nazizm – Holokaust.


Izabela Domańska

Nauczycielka matematyki ukończyła wyższe studia magisterskie na kierunku matematyka oraz wyższe studia magisterskie w zakresie filologii angielskiej.


Marta Maciejasz

Nauczycielka ekonomii. Posiada stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych oraz studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka angielskiego. Nauczyciel akademicki.


Beata Nowak

Koordynator CAS w programie IB DP oraz doradca zawodowy. Ukończyła wyższe studia magisterskie na kierunku pedagogika w specjalności edukacja kreatywna i medialna, wyższe studia magisterskie na kierunku psychologia w specjalności psychologia kliniczna, studia podyplomowe w zakresie terapia pedagogiczna i oligofrenopedagogika oraz studia podyplomowe – Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej: edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

 

Maciej Skoczylas

Nauczyciel geografii. Ukończył wyższe studia zawodowe na kierunku politologia i nauki społeczne, wyższe studia magisterskie na kierunku historia, studia podyplomowe w zakresie szkolny doradca zawodowy, studia podyplomowe w zakresie geografii oraz przedsiębiorczości, neurodydaktyki w szkole XXI wieku, przedsiębiorczość i innowacyjność dla nauczycieli, psychologii biznesu dla Menedżerów.

 

Marcin Szymański

W programie IB DP - bibliotekarz, doradca w zakresie sytemu APA (przypisy, bibliografie), koordynator systemu antyplagiatowego.

Ukończył wyższe studia magisterskie z filozofii, podyplomowe studia psychologiczne, studia w zakresie informacji naukowej, studia doktoranckie w zakresie filozofii oraz studia magisterskie w zakresie filologii hiszpańskiej.

Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.