Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Opolu

 

Aktualności


Kabareton 2008

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opolu zaprasza uczniów szkół średnich i ponadgimnazjalnych do udziału w czwartym

Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Kabaretowej
„Zrób Kabaret  2008”

Organizatorzy:

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opolu, ul. Dubois 28 III Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej – Curie

Cele Przeglądu

 1. Proponujemy powrót do dobrych tradycji polskiej sceny kabaretowej, zwłaszcza kabaretów przedwojennych, Kabaretu Starszych Panów, grup studenckich itp. Mile widziane scenki  niepolityczne, niedotyczące konkretnych postaci z życia publicznego, a raczej wartościowy kabaret literacki.
 2. Celem jest propagowanie kultury kabaretowej jako reakcji na absurdy i niedoskonałości naszego świata, docenianie umiejętności  znajdowania uśmiechu i żartu w codzienności  oraz kształtowanie jakości kabaretu młodzieżowego.
 3. Uczestnicy zyskają możliwość sprawdzenia swej twórczej i prześmiewczej inwencji, prezentacji swych dokonań na forum rówieśników i pod oceną znawców kabaretu, uzyskania nagród za najlepsze prezentacje.

Regulamin Przeglądu

 1. W konkursie może wziąć udział 1 grupa z danej szkoły (od 1 do 6 osób), która przygotuje program kabaretowy, maksymalnie 15 minutowy. Scenki mogą zawierać elementy muzyczne, scenografię i kostiumy.
 2. Przewidziane są 2 kategorie  nagród : dla monodramu kabaretowego, dla zespołu kabaretowego oraz 2 rodzaje kwalifikacji : dla kabaretów autorskich oraz odtwórczych. Planowane jest również przyznanie nagrody publiczności.
 3. Ocena Jury dotyczyć będzie żartobliwej  jakości treści scenek, wyrazu artystycznego, realizacji scenicznej według punktacji od 0 do 6 punktów.

Warunki uczestnictwa :

 1. Uczestnikami Przeglądu mogą być soliści (program monodramu) lub grupy kabaretowe (od 2 do 6 osób).
 2. Czas trwania jednej prezentacji- do 15 minut.
 3. Wraz ze zgłoszeniem należy przesłać informację o wykonywanej prezentacji

(autor, wykonawca – jeśli nie jest to program autorski) temat, krótkie streszczenie tematyczne, czas trwania, wykorzystywane materiały pomocnicze) oraz listę uczestników  (dane osobowe: imię, nazwisko, wiek, szkoła)

Termin Przeglądu :

 1. Zgłoszenia  (wg załączonego wzoru) należy przesłać do 15 marca 2008 (data otrzymania zgłoszenia) na adres : Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opolu, ul. Dubois 28, 45 – 070 Opole z dopiskiem „Kabareton”
 2. Przegląd odbędzie się 1 kwietnia   2008 roku od godz. 10.00. w auli ZSO w Opolu (adres jak wyżej), po zakończeniu prezentacji zostanie ogłoszony werdykt Jury i wręczenie nagród.

Nagrody:

Zostaną przyznane w następujących kategoriach:

 1. Zespół Kabaretowy ( I - III miejsce)
 2. Solista kabaretowy  ( I - III miejsce)
 3. Nagroda za kabaretowy program autorski.
 4. Nagroda za najlepsze wykonanie znanego już programu kabaretowego.
 5. W uzasadnionych przypadkach zostaną przyznane wyróżnienia.

Karta zgłoszenia: (wzór)

Ad. Pkt.3 Warunki Uczestnictwa

Zgłoszenie udziału w III Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Kabaretowej

1. nazwa szkoły

 

2. Kategoria uczestników

 

3. Ilość uczestników

 

4. Tytuł prezentacji

 

5. Czas trwania

 

6. Lista uczestników

( dane osobowe)

Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.