Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Opolu

 

Rodzic \ Programy profilaktyczne


KOALICJA BEZPIECZNEJ SIECI - Program profilaktyczny

Organizator: Stowarzyszenie Pracownia Rozwoju osobistego przy udziale Pełnomocnika ds. Przeciwdziałania Narkomanii (p. Mirosława Olszewska)
Finansowanie: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Cele projektu:

 1. Wzrost świadomości i poziomu wiedzy młodzieży na temat używania sieci i związanych z nim zagrożeń.
 2. Promowanie wśród młodzieży alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego poza siecią.
 3. Wzmocnienie kompetencji społecznych uczniów w życiu realnym.
 4. Wyposażenie uczniów w umiejętności racjonalnego poruszania się w sieci.
 5. Wyposażenie rodziców w umiejętności ustalania zdrowych zasad poruszania się po sieci.
 6. Wyposażenie rodziców w kompetencje umożliwiające wczesne rozpoznawanie symptomów problemowego używania sieci przez młodzież.
 7. Wyposażenie grupy nauczycieli w kompetencje umożliwiające wczesne rozpoznawanie symptomów nadużywania sieci u młodzieży.


Warsztaty dla młodzieży (10 godzin lekcyjnych):

 1. Zasady pracy w grupie:
  ustalenie wspólnych zasad pracy, integracja grupy
 2. Jak nie zaplątać się w sieć?
 • moja aktywność w sieci;
 • zagrożenia związane z użytkowaniem Internetu;
 • co mogę, a czego nie mogę w Internecie:  Jakie zachowania w sieci są zgodne z prawem, analiza własnych doświadczeń w Internecie pod kątem naruszenia własnej godności, regulamin w Internecie;
 • wyrażanie emocji w świecie wirtualnym, a rzeczywistym; rola emotikon, błędy w interpretowaniu emocji w świecie wirtualnym;
 • ja w grupie realnej i wirtualnej: uświadomienie uczniom silnych i słabych stron funkcjonowania w grupie rzeczywistej i wirtualnej, analiza najczęściej odwiedzanych portali społecznościowych przez uczestników oraz ich motywów.

3.    Młodzież w kampanii „Wyloguj się do życia”:

 • prezentacja filmu promującego kampanię;
 • jak rozumiem hasło kampanii – skojarzenia uczestników zajęć;
 • wyloguj się… do czego? Alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego: Uczestnicy wypisują propozycje spędzania czasu wolnego, mogą posiłkować się filmem, swoimi pasjami, bądź tym co chcieli by robić.

4.    Przygotowanie prezentacji dla rodziców z poprzednich zajęć:

 • najczęściej wybierane aktywności w sieci;
 • plusy i minusy korzystania z Internetu;
 • alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego;
 • przepis na bezpieczne korzystanie z sieci;


5.    Wspólny panel warsztatowy z rodzicami:

 • pokaz prezentacji przygotowanej przez młodzież;
 • wspólne omówienie rodziców z dziećmi przepisu na bezpieczne korzystanie z sieci;
Szkolenie dla rodziców -  Warsztaty (3h)
 w tym samym terminie co zajęcia z młodzieżą
prowadzący: Mirosława Olszewska

 1. Porozmawiajmy o własnym dorastaniu”. Przybliżenie perspektywy młodych, dorastających ludzi. Rozmowa o własnej młodości. Praca w małych 3 - osobowych grupach - jacy byli, kiedy mieli kilkanaście lat, co sprawiało im radość, na jakie trudności napotykali, jakie mieli ulubione zajęcia w tym okresie:
 • praca na forum – każda grupa przedstawia co było wspólnego we wspomnieniach jakiej jakości były te wspomnienia , co ich łączy z młodymi ludźmi;
 • stworzenie listy ulubionych zajęć w tym okresie;
 • dobre doświadczenia w pozbywaniu się napięć przeżywanych w trudnych sytuacjach;
 • praca w małych grupach – opisanie własnej trudnej sytuacji: podanie przeżywanych uczuć i ich zmiany w trakcie radzenia sobie z tą sytuacją;
 • uchwycenie, jakie działania własne lub innych osób były pomocne w pozbywaniu się napięcia emocjonalnego.

2.    Objawy dysfunkcyjnego korzystania z sieci – czego boimy się w sieci? Praca w grupach.

3.    „Prezentacja przygotowana przez młodzież dot. korzyści i zagrożeń użytkowania sieci oraz alternatyw spędzania czasu wolnego.


4.    „Przepis na bezpieczny Internet” – wspólnie z młodzieżą.


Szkolenie dla rady pedagogicznej
 w dowolnym terminie
prowadzący: Mirosława Olszewska
Wykłady (3 h):
1.    Specyfika rozwojowa wieku dorastania:

 • poznanie czynników ryzyka i czynników chroniących;
 • normy grupowe i przekonania normatywne;

2.    Blaski i cienie korzystania z Sieci: (z programu „W sieci”):

 • cyberprzemoc;
 • kontakt z osobami znanymi wyłącznie z Internetu;
 • upublicznianie danych osobowych (portale społecznościowe);
 • nadmierne korzystanie z Internetu;
 • efektywne wykorzystanie sieci - wykład  „Uzależnienia behawioralne wśród dzieci i młodzieży jako zagrożenia bezpieczeństwa w szkole” wg dr Katarzyny Kaliszewskiej-Czeremskiej;Czas zajęć możemy dostosować do Państwa potrzeb, prosimy o kontakt:
Mirosława Olszewska 602 666 791
Aleksandra Krzak 723 463 573 

Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.