Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Opolu

 

Rodzic \ Programy stypendialne


KWALIFIKACJA STYPENDIALNA BAS NA LATA 2018-2020 DWA LATA NAUKI W ANGIELSKIEJ SZKOLE Z INTERNATEM!

 KWALIFIKACJA STYPENDIALNA BAS NA LATA 2018-2020
DWA LATA NAUKI W ANGIELSKIEJ SZKOLE Z INTERNATEM!


Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich (British Alumni Society) ogłasza kolejną turę kwalifikacji stypendialnej dla licealistów we współpracy z Podyplomową Szkołą Nauk Społecznych przy IFiS PAN, pod podwójnym patronatem Oxford and Cambridge Society of Poland oraz Oxford University Press. Można ubiegać się o miejsca w następujących szkołach:

 

 1. Adcote School for Girls – 2 miejsca , mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła żeńska)
 2. Bedstone College – 1 miejsce mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła koedukacyjna)
 3. Bruton School for Girls – 1 miejsce, mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła żeńska)
 4. Ellesmere College – 1 miejsce, mogą kandydować tylko chłopcy (szkoła koedukacyjna)
 5. Farringtons School – 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta
 6. Mayfield School – 1 miejsce, mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła żeńska)
 7. Tettenhall College – 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta
 8. Wrekin College – 2 miejsca, mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła koedukacyjna)
 9. Windermere School – 2 miejsca, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta

 

Windermere School – 2 miejsca, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta

Liczba dostępnych miejsc może ulec zmianie. Nowe miejsca będą na bieżąco ogłaszane .
Stypendium obejmuje czesne, zakwaterowanie i wyżywienie podczas dwóch ostatnich lat nauki Uczniowie pokrywają jedynie koszty dojazdów, mundurków, kieszonkowego oraz tak zwane extras (opłaty egzaminacyjne, drobne wydatki związane z wspólnymi wyjściami całej klasy lub szkoły do kina, teatru, itp). W zależności od profilu szkoły nauka kończy się egzaminami maturalnymi w systemie angielskim A-level lub IB (matury międzynarodowej).

Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

 • wiek: 1 klasa LO;
 • stałe zamieszkanie w Polsce i nauka w polskim liceum ogólnokształcącym;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie nauki w środowisku anglojęzycznym;
 • wyniki egzaminu gimnazjalnego min 80%; (średnia z egzaminów z polskiego, matematyki, historii i nauk społecznych, nauk przyrodniczych. Wynik egzaminu z języka nie jest brany pod uwagę. )
 • średnia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum min 4.80;
 • udokumentowane osiągnięcia pozaszkolne, jak np.: sukcesy sportowe, artystyczne, olimpiady, itd.;
 • dochód rodziców nieprzekraczający łącznie 130 000 PLN netto w roku 2016 (w ostatnim rozliczonym roku podatkowym)

Wymagane dokumenty:

 • osobiście przygotowane CV w języku angielskim;
 • kserokopia świadectwa ukończenia gimnazjum;
 • kserokopia wyników egzaminu gimnazjalnego;
 • wypełniony, podpisany formularz aplikacji z poświadczeniem ocen z ostatniego semestru i dwiema opiniami nauczycieli z obecnej szkoły (w jęz. angielskim lub z dołączonym tłumaczeniem ); -osobiście przygotowane dossier zawierające kopie dokumentów ilustrujących aktywność pozaszkolną i szczególne osiągnięcia kandydata;
 • poświadczenie wniesienia opłaty manipulacyjnej w wysokości 50 zł; dane do przelewu
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów kwalifikacji stypendialnej;
 • deklaracja podpisana przez rodziców, stwierdzająca, że ich łączny dochód roczny netto w roku 2016 nie przekraczał 130 000 PLN.

Regulamin Kwalifikacji BAS 2018

Zgłoszenia, z  dopiskiem na kopercie: BAS Scholarships, należy przesyłać pod adresem:
British Alumni Society
(Fundacja British Council)
Ul. Koszykowa 54,
00-675 Warszawa
do dnia 28 lutego 2018 (decyduje data stempla pocztowego.) Szczegółowe informacje, regulamin konkursu, formularz aplikacji, dane do przelewu i wzory deklaracji znajdują się na stronie www.bas.org.pl  Kontakt: marzena.reich @gmail.com; marzena.reich@bas.org.pl, +48 665 65 85 25, e mail scholarships@bas.org.pl
 

Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.