Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Opolu

 

Matura międzynarodowa \ Profil ucznia


Profil ucznia
  1. Inquirer (Uczeń dociekliwy, poszukujący wiedzy i rozwiązań)

Uczeń rozwija swoją naturalną ciekawość, nabywa umiejętności konieczne do przeprowadzania badań lub zdobywania wiedzy i wykazuje samodzielność w procesie uczenia się. Uczy się z entuzjazmem i podtrzymuje zamiłowanie do wiedzy przez całe życie. 

  1. Knowledgeable (Uczeń wykształcony, posiadający wiedzę)

Uczeń zgłębia pojęcia, idee i zagadnienia o znaczeniu lokalnym i globalnym. Nabywa pogłębioną wiedzę i rozwija zainteresowania w szerokim i zrównoważonym zakresie dyscyplin naukowych.  

  1. Thinker (Uczeń myślący) 

Uczeń rozwija umiejętności krytycznego oraz twórczego myślenia podczas analizowania złożonych problemów oraz podejmuje odpowiedzialne działania. Wykazuje inicjatywę, by podejmować uzasadnione, etyczne decyzje.

  1. Communicator (Uczeń komunikatywny) 

Uczeń rozumie i wyraża idee i informacje pewnie i kreatywnie w więcej niż jednym języku i w różnej formie. Pracuje chętnie i efektywnie we współpracy z innymi. 

  1. Principled (Uczeń kierujący się zasadami) 

Uczeń jest prawy i uczciwy, posiada silne poczucie sprawiedliwości i szacunek dla jednostki, grupy i społeczności. Bierze odpowiedzialność za własne działania i wynikające z nich konsekwencje. 

  1. Open-minded (Uczeń otwarty, o otwartym umyśle) 

Uczeń rozumie i docenia własną kulturę i historię oraz jest otwarty na poglądy, wartości i tradycje innych jednostek i społeczności. Poszukuje i ocenia różne punkty widzenia i chętnie uczy się z doświadczenia. 

  1. Caring ( Uczeń troskliwy) 

Uczeń okazuje empatię, współczucie i szacunek wobec potrzeb i uczuć innych. Cechuje go osobiste zaangażowanie, by służyć innym i pozytywnie wpływać na życie innych i środowisko. 

  1. Risk-taker (Uczeń podejmujący ryzyko)

Uczeń podchodzi do nowych i niepewnych sytuacji z odwagą i przezornością. Działa niezależnie i we współpracy, aby badać nowe pomysły oraz innowacyjne strategie. Jest przedsiębiorczy i wytrwały w obliczu wyzwań i zmian. 

  1. Balanced (Uczeń zrównoważony)

Uczeń rozumie jak ważne jest równoważenie różnych aspektów życia – intelektualnego, fizycznego i emocjonalnego, aby osiągać dobro własne i inncyh. Rozumie swoją współzależność z innymi ludźmi oraz ze światem, w którym żyje. 

  1. Reflective (Uczeń refleksyjny) 

Uczeń rozważa swoje własne pomysły i nabywane doświadczenie. Stara się zrozumieć swoje mocne strony i słabości oraz wyciąga z tego wnioski, by wspierać proces uczenia się i osobistego rozwoju.

 

Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.